Terapia Ręki to oddziaływanie terapeutyczne które może być zarówno znakomitym uzupełnieniem terapii zaburzeń integracji sensorycznej (SI), jak również może być stosowane niezależnie.

Program Terapii Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Istotnym elementem terapii jest możliwość uczestniczenia w sytuacjach w których dziecko ma możliwość poznawania i różnicowania wielorakich doświadczeń dotykowych. W programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi.

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

 • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej
 • nieprawidłową postawę ciała
 • problemy z wykonywaniem codziennych czynności samoobsługowych
 • problemy w zabawach manualnych
 • problemy grafomotoryczne
 • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej
 • problem z koordynacją ruchową

Cele terapii:

 • poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej
 • udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki
 • wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców
 • doskonalenie umiejętności chwytu
 • doskonalenie pisania
 • praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi
 • wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy
 • poprawa koncentracji