Integracja sensoryczna (SI) jest procesem w którym układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów, następnie „przekształca je” i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu.

Uczestnikami mogą być niemowlęta, dzieci, a nawet dorośli.

 

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej skierowana jest dla dzieci z:

 • obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym;
 • opóźnionym rozwojem motoryki dużej i małej (mało sprawne ruchowo, zaburzeniami równowagi, problem z samoobsługą, wykonywanie czynności manualnych);
 • opóźnionym rozwojem mowy;
 • trudnościami w uczeniu się;
 • nadmierną lub zbyt małą wrażliwością na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruchowe,
 • opóźnionym rozwojem psychomotorycznym;
 • problemami emocjonalnymi
 • zaburzeniami zachowania (agresja, nieśmiałość);
 • nadpobudliwością psychoruchowa (ADHD);
 • zaburzeniami koncentracji uwagi (ADD);.
 • różnymi zespołami genetycznymi /zespół Downa, zespół kruchego chromosomu X, zespół Williamsa i inne/

Terapia integracji sensorycznej to dla dziecka interesująca i pochłaniająca aktywność. Integracja sensoryczna to „naukowa – zabawa”, ponieważ podczas zajęć prowadzonych w formie wesołej zabawy, dostarczamy dziecku odpowiednią ilość bodźców poprawiających funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i stymulujących mózg. Integracja sensoryczna odbywa się w specjalnej sali terapeutycznej, wyposażonej w sprzęt taki jak: huśtawki, równoważnie, platformy, deskorolki oraz wiele innych. Zajęcia pozwalają dziecku na doznanie wielu bodźców, wykazaniu własnej kreatywności i przezwyciężeniu słabości.