Neurologopedia jest obszarem logopedii zajmującym się diagnozą i terapią osób z zaburzeniami komunikacji o podłożu neurologicznym. Jej celem jest wspomaganie dzieci oraz dorosłych, u których zaburzenia mowy i komunikacji wynikają z uszkodzenia lub dysfunkcji centralnego układu nerwowego (poprzez urazy bądź procesy chorobowe), zaburzeń głosu lub chorób psychicznych.

                                                                                                                                    

Terapia neurologopedyczna obejmuje przede wszystkim dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym, chorobami genetycznymi, z rożnymi postaciami ze spektrum autyzmu i zakłóceniami na tle emocjonalnym, jak również niemowlęta z zaburzeniami odżywiania (ssania, połykania).

Terapia neurologopedyczna jest także skierowana do osób dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji, wynikającymi z uszkodzeń w obrębie centralnego układu nerwowego. Zadaniem neurologopedy jest wsparcie codziennego funkcjonowania chorego, poprzez usprawnienie porozumiewania się z otoczeniem ale również usprawnienie zaburzonych czynności i funkcji pokarmowych, np. połykania.

Neurologopeda Wrocław pomoże ci jeśli:

 • dziecko ma 6 miesięcy i nie wydaje niezamierzonych dźwięków
 • dziecko ma 9 -12 miesięcy i nie gaworzy (nie powtarza usłyszanych dźwięków i nie „bawi się” wypowiadanymi przez siebie dźwiękami MA-MA-MA, BA,BA,BA)
 • dziecko ma 2 lata i:
  • nie naśladuje dźwięków naturalnych (odgłosów przyrody, pojazdów, przedmiotów),
  • nie wypowiada świadomie słów: mama, tata,
  • nie próbuje powtarzać wypowiedzi innych osób
  • nie wypowiada samogłosek: a, o, u, i, y, e
  • nie wypowiada spółgłosek: m, p, b, n, t, d, l
 • dziecko ma 3 lata i:
  • nie chce mówić
  • nie mówi krótkimi zdaniami
  • nie zadaje pytań
  • nie wypowiada samogłosek
  • nie wypowiada spółgłosek
 • dziecko ma 4 lata i:
  • nie wymawia prawidłowo głosek: s, z, c, dz (zmiękcza je lub wymawia międzyzębowo), oraz nie wymawia głoski k (zamienia na t)
 • dziecko ma 5 lat i:
  • nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż oraz głoski „r”
 • dziecko ma 6 lat i:
  • nie wymawia prawidłowo głosek: sz, ż, cz, dż
  • nie wymawia głoski: r
  • nie potrafi powiedzieć jaką głoskę słychać na początku i na końcu wyrazu
  • nie potrafi dokonać syntezy krótkiego wyrazu (z wypowiedzianych pojedynczo głosek – na przykład: k – o – t; d – a – ch nie potrafi złożyć słowa)
  • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi „b” wymawia jak „p”, „d” na „t”, „g” na „k”, „w” na „f”, „z” na „s”, „ż” na „sz”
  • zakłócona jest płynność wypowiedzi neurologopeda Wrocław