Kiedy do logopedy?

Wtedy gdy rodzice mają wątpliwości czy mowa dziecka rozwija się prawidłowo. Logopeda to specjalista który pomaga stymulować i rozwijać mowę dziecka – od pierwszych dni życia. Czasami nawet mimo zapewnienia dziecku najlepszych warunków rozwojowych jego mowa nie rozwija się prawidłowo. Wtedy właśnie należy udać się do logopedy. Im wcześniej dziecko zostanie otoczone specjalistyczną opieką logopedyczną tym lepiej i tym krócej będzie trwać terapia, dlatego nie należy zwlekać. Wsparcie udzielane dziecku i jego rodzinie przez logopedę pozwala uniknąć wielu innych problemów rozwojowych.

Co powinno zaniepokoić rodziców?

Jeśli małe dziecko nie zwraca uwagi na sygnały dźwiękowe, nie kieruje głowy w stronę źródła dźwięku – należy niezwłocznie zgłosić się do logopedy. Nie należy ulegać presji rodziny bądź znajomych twierdzących że „na pewno z tego wyrośnie”. Niepokojące sygnały występujące u małego dziecka to na przykład brak kierowania wzroku za twarzą rodzica, rzadkie gaworzenie, częsty jednostajny i długi płacz. Objawami wymagającymi konsultacji z logopedą do końca 24-go miesiąca życia są na przykład: unikanie kontaktu wzrokowego, niewypowiadanie prostych słów, brak naśladowania głosów z otoczenia. Powinniśmy udać się do logopedy jeśli dziecko do końca 36-go miesiąca życia nie patrzy na osoby które od niego mówią, nie nazywa podstawowych przedmiotów z otoczenia, nie wypowiada prostych zdań czyli nie łączy dwóch lub trzech wyrazów w wypowiedź. Należy umówić wizytę u logopedy jeśli nasz przedszkolak ma problemy z wypowiadaniem się, zamiast mówić używa krzyku lub gestów, nie nawiązuje kontaktów z rówieśnikami i nie patrzy na ludzi podczas rozmowy. Mówi zdecydowanie mniej wyraźnie niż rówieśnicy, trudno go zrozumieć, często ma otwartą buzię i nadmiernie się ślini. Wszystkie powyższe objawy powinny być niezwłocznie skonsultowane przez logopedę.

Twojemu dziecku potrzebna jest pomoc logopedy także wtedy gdy:

ma problemy ze słuchem; objawami tego może być znaczne zwiększanie głośności telewizora, brak reakcji np. na dźwięk dzwonka telefonu i/lub inne dźwięki wydawane przez ludzi i przedmioty z otoczenia. Może to być związane z tym, że dziecko często choruje na anginy, zapalenie gardła, ucha, katary. Niekiedy można zauważyć, że dziecko chodzi z otwartą buzią, chrapie w nocy.,

nie wymawia głosek, które powinno wymawiać zgodnie z etapami rozwoju mowy: nie potrafi ich prawidłowo wypowiedzieć i porównać (np. sz-s, r-l-j, p-b, s-c, k-t); zniekształca wyrazy; mówi niezrozumiale dla otoczenia; ma trudności z mową płynną; tempo mowy jest za szybkie lub za wolne; mowa jest monotonna, bez melodii; nieprawidłowo stosuje formy gramatyczne; ma braki w słownictwie; wypowiada się krótkimi, nierozbudowanymi zdaniami, w telegraficznym stylu; wypowiedzi są nielogiczne, nieadekwatne; nie rozumie poleceń; bywa, że nie mówi w ogóle lub rozmawia tylko z wybranymi osobami; ma niesprawne narządy mowy lub nieprawidłowy zgryz, co utrudnia poprawną wymowę.

Metody i formy pracy wykorzystywane w diagnostyce i terapii logopedycznej.

Logorytmika- logopeda opiera się na rytmie muzycznym i tekstach słownych połączonych muzyką i ruchami całego ciała. Wykorzystywane ćwiczenia logarytmiczne ( rytmizujące) są to ćwiczenia muzyczno- ruchowe i słowno- ruchowe, a ich składnikiem wiodącym jest rytm. Kształcą one ruchy całego ciała, co ma pośredni wpływ na ruchy narządów mowy oraz wyrabiają poczucie rytmu umożliwiającego prawidłowe stosowanie prozodii mowy: melodii, akcentu, rytmu. Ćwiczenia logarytmiczne są szczególnie polecane dla dzieci mających trudności w sprawnym poruszaniu się, orientacji przestrzennej, dla dzieci nieśmiałych, a także nadruchliwych. Logorytmika uczy płynności ruchów, otwiera na muzykę , jej rytm, pozwala w celowy sposób wyładować nagromadzoną energię oraz zwolnić napięcie mięśniowe. W zabawach logarytmicznych wykorzystuje się umiejętności zdobyte przez dziecko podczas wstępnych ćwiczeń oddechowych i fonacyjnych.

Gry i zabawy komputerowe- gimnastyka buzi i języka oraz wspieranie terapii wad wymowy.

Masaże twarzy -Masaż twarzy ,  zewnętrznych i wewnętrznych narządów artykulacyjnych.( wg. Stecko).